Category Archives: อุปกรณ์เคมีพื้นฐาน

SEOH Plastic Beaker Set – 5 Sizes – 50 100 250 500 and 1000ml

ช้อนตักสาร (Spatula)

ช้อนตักสาร (Spatula)

เป็นอุปกรณ์ใช้ตักสารเคมีที่เป็นของแข็ง

ขวดฉีดน้ำกลั่น (Wash bottle)

ขวดฉีดน้ำกลั่น (Wash bottle)

ขวดพลาสติก บรรจุน้ำกลั่น ใช้ในการฉีดล้างสาร เครื่องแก้ว ฯลฯ

ตะเกียงบุนเส็น (Bunsen burner)

ตะเกียงบุนเส็น (Bunsen burner)

เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนและเปลวไฟ โดยใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง เมื่อจุดตะเกียงแล้วจะต้องปรับอัตราส่วนของแก๊ส และอากาศให้พอเหมาะจะได้เปลวไฟสีน้ำเงินที่ให้ความร้อนสูงสุด

ข้อปฏิบัติในการใช้ตะเกียงบุนเส็น

1. สวมปลายสายยางข้างหนึ่งกับท่อโลหะที่ยื่นออกมาจากฐานตะเกียง ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งของสายยางต่อกับท่อก๊าซเชื้อเพลิง

2. ปิดช่องทางเข้าของอากาศที่ฐานของตะเกียงให้สนิท

3. จุดไม้ขีดไฟหรือที่จุดไฟ (lighter) รอไว้ที่หัวตะเกียง แล้วเปิดก๊าซเชื้อเพลิงเข้ามาในตะเกียงจะได้เปลวไฟใหญ่สีเหลือง (luminous flame) หลังจากนั้นค่อยๆ เปิดช่องทางเข้าของอากาศที่ฐานของตะเกียงแล้วปรับให้ได้เปลวไฟไม่มีสี (non-luminous flame) ซึ่งเป็นเปลวไฟที่ให้ความร้อนสูงที่สุด

หมายเหตุ ถ้าเปลวไฟดับหรือมีเหตุการณ์อย่างอื่นเกิดขึ้น ต้องปิดก๊อกก๊าซเชื้อเพลิงทันทีแล้วเริ่มจุดตะเกียงตามขั้นตอน 1 , 2 และ 3 การใช้ตะเกียงบุนเส็นไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องใช้เปลวไฟที่ไม่มีสีเสมอ ยกเว้นการทดลองที่ระบุให้ใช้เปลวไฟสีเหลืองเท่านั้น

4. หลังจากใช้ตะเกียงบุนเส็นเสร็จแล้วให้ทำการดับตะเกียงโดยการลดปริมาณของก๊าซที่เข้ามาในตะเกียงให้น้อยลงและโดยการปรับก๊อกก๊าซจนกระทั่งเปลวไฟที่หัวตะเกียงเลื่อนมาเกิดที่ฐานตะเกียง แล้วทำการปิดก๊อกก๊าซทันที

ข้อควรระวัง

1. การสวมสายยางกับท่อก๊าซของตะเกียงหรือท่อก๊าซเชื้องเพลิงที่โต๊ะปฏิบัติการต้องสวมให้แน่น หากสายยางหลุดขณะใช้ตะเกียงไฟอาจจะลุกไหม้ได้

2. การจุดไม้ขีดไฟไปรอไว้ที่หัวตะเกียงก่อนที่จะเปิดก๊าซ อย่าใช้วิธีหย่อนไม้ขีดไฟจากระยะสูงเหนือตะเกียง เพราะจะทำให้ก๊าซที่ออกจากตะเกียงติดไฟในระดับสูงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

3. สีและขนาดของเปลวไฟขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของอากาศกับก๊าซเชื้อเพลิงที่เข้าทางฐานของตะเกียง

คีม (Tong)

คีม (Tong)

คีม (Tong) คีม (Tong) ใช้จับภาชนะหรือวัสดุที่ร้อน เช่น จับเบ้าเผาตะกอนในขณะที่กำลังการเผาอยู่ และจับอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกจากตะเกียง ตู้อบหรือเตาเผา ส่วนที่จับหลอดทดลองใช้คีบหลอดทดลองในขณะทำการทดสอบปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ

คีม มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน คีมที่ใช้กับขวดปริมาตรเรียกว่า flask tong คีมที่ใช้กับบีกเกอร์เรียกว่า beaker tong และคีมที่ใช้กับเบ้าเคลือบเรียกว่า crucible tong ซึ่งทำด้วยนิเกิ้ลหรือโลหะเจือเหล็กที่ไม่เป็นสนิม ข้อห้ามอย่านำ crucible tong ไปใช้จับบีกเกอร์หรือขวดปริมาตรเพราะจะทำให้ลื่นตกแตกได้ง่าย

เบ้าเผาตะกอน (Cruclle)

เบ้าเผาตะกอน (Cruclle)

ใช้ในการเผาสารหรือตะกอนในการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยวิธีการชั่งน้ำหนัก

แท่งแก้วสำหรับคน (Glass stirring rod)

แท่งแก้วสำหรับคน (Glass stirring rod)

แท่งแก้วสำหรับคน (Glass stirring rod) เป็นแท่งแก้วปลายมน ใช้สำหรับคนสารละลายต่าง ๆ และช่วยในการถ่ายสารละลายลงในภาชนะปากแคบ

กรวยแก้ว (Glass funnel)

กรวยแก้ว (Glass funnel)

ช่วยในการถ่ายสารละลายจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่งซึ่งมีปากแคบและใช้ในการกรองสารละลาย

กระจกนาฬิกา (Watch glass)

กระจกนาฬิกา (Watch glass)

ใช้ปิดปากบีกเกอร์เพื่อลดกลิ่นและลดการระเหยของสารที่ใส่ไว้ในบีกเกอร์แล้ววางทิ้งไว้และใช้วางกระดาษลิตมัส ในการทดสอบความเป็นกรด-เบส หรือใช้ชั่งสารที่ไม่ดูดความชื้น

ชามกระเบื้อง (Porcelain basin หรือ Evaporating dish)

ชามกระเบื้อง (Porcelain basin หรือ Evaporating dish)

เป็นภาชนะใส่สารละลายที่ต้องการจะระเหยให้เหลือปริมาตรน้อยลงหรือระเหยให้แห้ง